top of page
awaren logo 2022-07-30 pienellä kaikki.png

Millaisella yrityskulttuurilla kasvunne ja hyvä fiiliksenne olisivat väistämättömiä?

Vai törmäättekö seuraaviin ongelmiin?

 • jokin estää etenemistä, asiat eivät mene eteenpäin.

 • johdon ja työntekijöiden välinen luottamuspula ja epäily.

 • ihmiset eivät puhalla samaan hiileen.

 • vastarannan kiisket vaikeuttavat etenemistä.

 • on syntynyt kyyninen ilmapiiri.

 • on jännitteitä eri tiimien tai ryhmittymien väleillä.

 • on konflikteja.

 • uudella vetäjällä on vaikeuksia saada porukka mukaan.

 • on tullut huonoa palautetta asiakkailta ja se ei johda muutoksen.

 • kilpailijat menevät ohi.

 • ihmiset uupuvat, voivat huonosti.

 • fuusiossa tai muussa yhdistymisessä on ongelmia.

 • ihmiset eivät halua uudistua ja toimia uusilla tavoilla.

 • epäystävällisyyttä, kriittisyyttä, syyttelyä.

“Who you are is how you lead.”

Brené Brown

Miten kasvun kulttuuria rakennetaan?

Ihmisiä ja kulttuuria ei voi erottaa toisistaan, sillä kulttuuri tapahtuu ihmisissä ja heidän välisissä alitajuisissa suhteissaan.

 

Kehittämällä ihmisiä ja heidän alitajuisia suhteitaan kehität kulttuuria.

“Tekniikan tohtori Jani Roman on yksi Suomen tunnetuimmista ja kokeneimmista yrityskulttuurin asiantuntijoista.”

Mikko Haapanen, Arto Hiltunen, Tom von Weymarn (2022) Omistajien, hallituksen ja johdon osaaminen, yhteistyö ja vallankäyttö. Boardman Oy.

Ihmiset ovat aina kulttuurin keskiössä. Yrityksen menestys riippuu sen ihmisten kyvystä tehdä yhteistyötä ja kohdistaa energiansa onnistumiseen – ja tämä riippuu siitä, millä tasolla ihmiset ovat.

Jokainen voi kuitenkin kasvaa. Ja miten ihmiset kasvavat? Aidon kasvun perusta on psykologinen turvallisuus. Inhimillinen kohtaaminen.

Home: Headliner

“Kasvu kuuluu kaikille. Kasvun myötä tulee merkityksellisyys.”

Jani Roman
Awarenin perustaja

TkT (työpsykologia), energia- ja tuotantotalouden DI, terapeutti, systeemisen konstellaation kouluttaja

Kasvun kulttuurilla tarkoitamme jokaiseen työntekijään saakka ulottuvaa kasvun ilmapiiriä: jokainen pääsee kasvamaan, ja sen myötä organisaation suorituskyky kasvaa.

Kasvun kulttuurissa toteutuu merkityksellisyys ja hyvinvointi. Se mahdollistaa ihmisten autonomisuuden eli omaksi itsekseen kasvamisen, yhteisöllisyyden ja kyvykkyyden kehittymisen.

Kasvun kulttuurin rakentamiseen tarvitaan sitä tukevia johtamista, rakenteita, prosesseja, vuorovaikutusta, työkaluja ja menetelmiä.

> Lataa maksuton organisaatiokulttuurin kehittämisen opas

Autamme teitä kehittämään kasvun kulttuuria ja onnistumaan paremmin.

Organisaatiokulttuurin kehittäminen

Kasvun kulttuuri tarvitsee hyvän kasvualustan, eli on kehitettävä johtamista, rakenteita, vuorovaikutusta ja luotava prosesseja, jotka edistävät kasvua. On otettava käyttöön työkaluja ja menetelmiä, jotka tukevat osallistamista, dialogia ja energian kohdistumista haasteiden ratkaisemiseen.

Tärkein edellytys on johdon ymmärrys sen merkityksestä ja vaikutuksesta organisaation menestykseen, kun ihmiset voivat kehittää autonomisuuttaan, yhteisöllisyyttä ja kyvykkyyttään.

Henkilökohtainen kasvu

Kasvu kuuluu kaikille – ja kun ihmiset kasvavat, heidän yhteistyökykynsä, vuorovaikutuksensa, suorituskykynsä, ongelmanratkaisukykynsä, oppimiskykynsä ja luovuutensa kehittyvät. Ihmisten kasvun myötä kulttuuri kehittyy.

Awarenin henkilökohtaisen kasvun ohjelmat ovat tehokkaita ja kannattavia investointeja – ja ne on tarkoitettu kaikille.

Henkilökohtaista kasvua voidaan tarvittaessa tukea sparrauksilla, valmennuksilla ja terapialla, jotka auttavat lisäämään selkeyttä, parantamaan hyvinvointia ja onnistumaan.

 

 

Ota yhteyttä niin keskustelemme lisää siitä, millaisella kulttuurilla onnistumisenne on väistämätöntä! Tulemme myös mielellämme kertomaan näistä asioista vaikkapa johtoryhmäänne.

Toimitusjohtaja Jani Roman, p. 0500 762 772, jani.roman@awaren.fi

Awarenin missio

Edistää ihmisten potentiaalin käyttöönottoa organisaatioissa tukemalla ihmisenä kasvua, dialogisuutta ja systeemiseen ymmärrykseen perustuvaa johtamista.
(Ts. edistää kasvun kulttuuria.)

Palvelumme

Lähdemme aina liikkeelle teidän tarpeistanne ja haasteistanne. Haluamme löytää ratkaisun, joka on teille paras.

Varaa keskusteluaika, niin katsotaan mikä tilanteenne on - ja usein jo tämä keskustelu auttaa teitä oman työyhteisönne kehittämisessä.

Organisaatiokonstellaation koulutus

Ainoa Suomessa - opi miten tehdään organisaatiokonstellaatioita ja ymmärrä samalla syvällisemmin niin organisaatiokulttuuria kuin ihmissuhteita!

Lue lisää täältä!

”Organisaatiokonstellaation ohjaajan koulutus antaa erinomaiset valmiudet systeemisen konstellaation käyttämiseen organisaatioiden ja työyhteisöjen kehittämisessä. Koulutus on täysipainoinen kokonaisuus, jonka erinomaista antia on Jani Romanin taito paitsi kouluttaa, myös luoda ryhmätyöskentelylle hedelmällinen ja kannustava ilmapiiri. Systeeminen konstellaatio on vaikuttava ja syvällinen menetelmä sekä työyhteisöjen kehittämiseen että yksilötyönohjaukseen.”

Malla Hintsala

henkilöstöjohtaja, Ihminen tavattavissa –mentor, työnohjaaja ja konstellaatio-ohjaaja. 

Kulttuurin kartoitus ja arviointi

Ensimmäistä kertaa on mahdollista mitata työyhteisön dynamiikat ja mikä vaikutus niillä on tuloksellisuuteenne!

Organisaatiokulttuuri, psykologinen turvallisuus, itsetuntemus ja systeemiset suhteet, ja näiden vaikutus tuloksellisuuteen.

Katso tästä lisää täältä: 
https://awaren.newzenler.com/fp/eu8ckuyw

Arvioinnin avulla saatte aiempaa tarkempaa ymmärrystä organisaationne kehitystapeista.

Organisaatiokulttuurin kehitys

Autamme teitä kehittämään tehokkaampaa, inhimillisempää ja tuloksellisempaa kulttuuria.

Kasvun kulttuuri tuottaa tuloksia.

Esitys johdolle kasvun kulttuurista

Tekniikan tohtori (työpsykologia) Jani Roman oli paras ja toiseksi paras puhuja Henry ry:n aamutilaisuuksissa vuonna 2020 (Henry ry:llä yli 200 tilaisuutta ja 4500 osallistujaa vuodessa). Hän puhui aiheista Johtajan itsetuntemuksen vaikutus yrityksen suorituskykyyn ja Taso, jolla todelliset muutokset tapahtuvat. Varaa Jani puhumaan johtoryhmällenne kasvun kulttuurin rakentamisesta.

Johtoryhmäprosessi

Johtoryhmän kulttuuri heijastuu läpi koko organisaation. Tämä ohjelma kehittää niin jokaista johtajaa kuin koko organisaation kulttuuria.

Kasvun kulttuuri on mahdollista rakentaa!

Systeeminen johdon coaching

Systeeminen näkökulma tuo uutta ja syvällisempää ymmärrystä organisaatioiden näkymättömiin dynamiikoihin, johtajan todelliseen vaikutukseen työyhteisössään ja miten tunnistaa ongelmien juurisyyt. Jani on tehnyt uraauurtavaa työtä systeemisen ymmärryksen lisäämiseksi organisaatioissa. Cochaus kestää 1,5 tuntia.

Esihenkilövalmennus

Esihenkilöillä on aivan keskeinen rooli organisaation suorituskyvyssä ja kulttuurin rakentumisessa. Valmennuksemme nostaa esihenkilönne uudelle tasolle - sille tasolle, mitä onnistumisen kulttuurinne edellyttää.

Henkilökohtaisen kasvun ohjelma koko henkilöstölle

Organisaation suorituskyky riippuu sen ihmisistä ja millä tasolla ihmiset ovat. Tämä ohjelma auttaa jokaista työntekijää kehittymään. Ohjelma voidaan helposti ja kustannustehokkaasti toteuttaa koko henkilöstölle. Tämä on paras investointi henkilöstön hyvinvointiin ja työyhteisön toimivuuteen!

Henkilökohtaisen kasvun tuki ja terapia

Voitte - ja tutkimusten mukaan teidän kannattaa - tarjota henkilöstöllenne mahdollisuutta työstää henkilökohtaisia kipeitä kysymyksiään. Se selkeyttää, vapauttaa energiaa työhön ja parantaa hyvinvointia - ja maksaa itsensä hyvin nopeasti takaisin. Awarenin yli 20 asiantuntijaa tehokkaasti auttavat työntekijöitänne kohtaamaan oman arkensa pulmia.

Työnohjaus

Työnohjaus on työn ja siihen liittyvien kysymysten kehittämistä ammattilaisen kanssa. Awarenin yli 20 asiantuntijaa tukevat yksilöiden ja ryhmien kehitystä - ja samalla tavoitekulttuurinne kehittymistä.

Miksi Awaren?

Toimintamme perustuu 30 vuotiseen tutkimukseen ja syvälliseen kokemukseen niin työyhteisöjen kehittämisestä kuin kliinisestä terapiatyöstä.

 

Meillä on kokemusta kymmenistä kehittämisen hankkeista, joukossa Suomen suurimpia fuusioita ja yritysostoja. Tiedämme, mitä yrityskulttuuri on ja miten sitä kehitetään. Olemme tutkineet systeemistä lähestymistä kulttuurien ja johtamisen kehittämiseen – tällä saralla olemme tehneet uraauurtavaa työtä.

 

Meillä on kokemusta tuhansista terapiaprosesseista – tiedämme, mitkä asiat ihmisiä vaivaavat ja miten niihin saadaan apua. Asiantuntijamme auttavat henkilöstöänne kehittymään ja luomaan toimivampaa kulttuuria.

 

Pääsemme ongelmien ytimeen.

 

Perheyrityksen omistaja ja johtaja Seppo Haataja (Rakennusliike Markku Haataja Oy). Kehittämishanke toteutettiin 2021-2022:

 

”Henkilökohtaisesti tärkeimmäksi asiaksi tässä vaiheessa nousi minun ja isoveljeni sekä Janin yhteiset keskustelut. Tämä oli vaikea vaihe, josta emme varmaankaan olisi selvinneet ilman Janin opastusta. Mutta kävimme läpi kipeätkin vaiheet ja selvisimme niistä voittajina ja arvostuksemme toisiamme kohtaan kasvoi.

Alkuhaastattelujen ja yrityksen tilannekartoituksen jälkeen aloimme Janin kanssa miettiä kehitysprosessin tavoitteita. Nopeasti hahmottui, että meidän olisi hyvä miettiä liiketoimintamme ydinprosessit, tunnistaa niihin liittyvät tehtävät ja jakaa vastuut.

 

Tärkeä osa tätä työskentelyä oli yhteiset palaverit yrityksemme ydinporukan ja Janin kanssa, jolloin pystyimme nostamaan pöydälle myös pinnan alla muhineita asioita. Janilla oli näissä tärkeä rooli luotsata hommaa siten, että tilanteet säilyivät sellaisina, että kaikilla oli siellä hyvä olla.

 

Yksi iso asia oli yrityksemme arvojen hahmottaminen ja se, että kokoonnuimme Janin ohjaamana koko henkilöstön kanssa yhdessä miettimään, mitä arvot käytännössä tarkoittavat ja miten voimme käyttäytyä niiden mukaisesti.

 

Tätä koko porukan kanssa tehtyä yhteistä työskentelyä on moni työntekijä kiitellyt jälkikäteen. Kaikki sitoutuivat näihin arvoihin, kun pääsivät mukaan niiden työstämiseen. Arvot olivat myös selkeä tahdon ilmaus meiltä yrityksen omistajilta, että miten haluamme, että tässä yrityksessä toimitaan. Jokaiseen tilanteeseen ei voida laatia sääntöä. Arvot ovat kuin kompassi, joka auttaa valitsemaan risteyksessä oikean tien.

 

Konstellaation keinoin pystyin hahmottamaan itselleni, että mikä on se oma rooli ja paikka tässä yrityksessä, jossa voin eniten palvella yhteistä hyvää. Energia ja työn ilo alkoivat kasvaa, kun sitä ei enää kulunut hukkaan.”

 

Systeeminen ymmärrys auttaa pääsemään ytimeen ja tuottamaan todellista kehitystä ja kasvua.

Joitakin referenssejä
 

Gasum Oy, Haaga-Helia, Hangon satama, HOK-Elanto, HUS, Ixonos Oyj, Kymen Seudun Osuuskauppa, McGregor (Cargotec Oyj), Metropolia, Microsoft Oy, Naantalin kaupunki, OP-Pohjola, PCP Partner Oy, Plan Suomi Säätiö, Pretax Oy (Accountor), Rakennusliike Markku Haataja Oy, Suomen Kaasuenergia Oy, Suur-Seudun Osuuskauppa, Vaasan vankila, Valmet Oyj, Valtiokonttori, Varuboden-Osla

”Hankkeesta oli [kampukselle] merkittävää hyötyä tilanteessa, jossa korona muutti arjen ns. uuteen normaaliin, organisaatiomuutos vaikutti vahvasti kaikkeen toimintaan ja uuden opetussuunnitelman kehittämistyö työllisti koko organisaatiota. 


Hanke avasi uuden tavan käydä dialogia avaamalla ymmärrystä siitä, mistä käyttäytyminen johtuu. Vuorovaikutus muuttui turvallisemmaksi ja oli helpompi kohdata vaikeitakin asioita ja puuttua epäkohtiin. Organisaatiomuutoksen myötä siirrytään itsenäisempään toimintamalliin ja hanke tuki myös siinä.


Yksikön johto arvioi, että hanke onnistui hyvin organisaatiokulttuurin kehittämisessä ja johdon tukemisessa poikkeuksellisissa olosuhteissa.”


Haaga-Helian organisaatiokulttuurin kehittämisen hankkeen loppuraportti. Hanke toteutettiin 2020-2021 Porvoon Campuksessa. Hankkeen arvosanaksi johto arvioi 5/5.

"Projektista on ollut valtavan suuri hyöty tähän mennessä. Näkyy kentälle saakka. Laaja osanotto." (Vt tj Anne Schneider Varuboden-Osla)

"Minusta oli erittäin hyvä, että hanke käynnistettiin jo fuusion alkuvalmistelun aikana, siitä on ollut valtavasti apua fuusion tukemisessa." (Varbuden-Oslan henkilöstöpäällikkö Maria Niska)

​"Erittäin ammattitaitoinen henkilö."

"Jani on ollut juuri sellainen vaikuttaja tässä projektissa kun minusta pitää olla, vähän takaa-alalla mutta langat koko ajan tiukasti käsissään."

"Hyvää vuorovaikutusta, ihminen joka ymmärtää asioista 'molempien osapuolten' näkövinkkelistä."

"Mahtava vetäjä joka sai ihmisistä irti juuri sen mitä pitikin!"

Varuboden-Oslan johto ja henkilöstö arvioivat fuusiohankkeen jälkeen yhteistyön Janin kanssa arvosanalla 4,8 (asteikko 1-5). Hän työskenteli kahden vuoden ajan kaikkien tasojen kanssa: johtoryhmä, esihenkilöt, työntekijät, hallitus, hallintoneuvosto. Organisaatiossa oli fuusion aikana n. 1300 työntekijää.

Home: Contact

Ota yhteyttä, niin luodaan onnistumisen kulttuuria!

+358 500 762 772

Kiitos!

Liity sähköpostilistallemme

Kiitos!

bottom of page