top of page

Organization Constellation Facilitator

Jani Roman

Haluatko oppia ohjaamaan organisaatiokonstellaatioita? Haluatko ymmärtää organisaatiossa olevia alitajuisia rakenteita ja dynamiikkoja? Näkymättömiä valtasuhteita, lojaalisuuksia ja syvempiä kerroksia? Haluatko kyetä tukemaan paremmin asiakkaitasi valmentaessasi heitä?

 

Tämä koulutus opettaa niiden tekemisen ja opit myös organisaatiokulttuurin sekä psykologisen turvallisuuden kehittämisestä. Kouluttajana on TkT (työpsykologia) Jani Roman, joka on systeemisen konstellaation pioneereja Suomessa.

Kenelle?

 

Koulutus sopii erityisen hyvin coacheille, työnohjaajille, organisaatioiden kehittäjille ja johtajille. Esihenkilöt saavat työkaluja ja ymmärrystä oman organisaationsa kehittämiseen sekä henkilökohtaiseen kasvuun. Kuten aina konstellaatiotyöskentely, jokainen osallistuja saa paljon eväitä omaan kasvuunsa niin ihmisenä kuin ammattilaisena.

Mitä saat?

✅ Opit miten ohjata organisaatiokonstellaatioita

✅ Opit millaisia dynamiikkoja organisaatioissa on ja miten niitä kehittää

✅ Pystyt hyödyntämään näitä yksilö- ja ryhmävalmennuksissa

✅ Osaat tukea organisaatiokulttuurin kehittämisessä merkittävää aiempaa paremmin

✅ Pystyt auttamaan merkittävästi aiempaa paremmin asiakkaitasi onnistumaan

✅ Koet suurempaa itseluottamusta missä tahansa valmennustilanteessa, koska et toimi enää pimeässä, vaan voit aina valaista mitä tässä tapahtuu ja mikä sinun oma paikkasi on, jossa voit seistä tukevasti

 

Mitä organisaatiokonstellaatio on?

 

Organisaatiokonstellaatio on keino tehdä näkyväksi työyhteisöissä vaikuttavia näkymättömiä dynamiikoita, jotka keskeisesti vaikuttavat ihmisten kykyyn tehdä yhteistyötä ja onnistua työssään. Näkyväksi tekemisen avulla voimme ymmärtää aivan uudella syvyydellä työyhteisöjen haasteita ja löytää niihin ratkaisuja. Lisäksi konstellaatiot ovat erinomainen tuki johtajille oman johtamistyönsä kehittämiseen ja henkilökohtaiseen kasvuun. Organisaatiokonstellaatiot antavat coacheille ja työnohjaajille merkittävän lisän työkalupakkiin ja ymmärrykseen – pääset vihdoinkin tukemaan todellista muutosta työyhteisöjen kulttuureissa.

Lue tekoälyn erittäin hyvä kirjoitus organisaatiokonstellaatiosta englanniksi täältä: https://www.linkedin.com/pulse/illuminating-growth-unique-path-organizational-constellations-5m4ac/?trackingId=XHxIvxkSJl%2Fh0mYWDgFtQg%3D%3D

Kasvun kulttuurin rakentaminen

 

Kasvun kulttuuri tarkoittaa, että työyhteisössä jokainen yksilö voi kasvaa henkilökohtaisesti ja työyhteisö kasvaa kollektiivisesti. Tällaisen kulttuurin edellytys on psykologinen turvallisuus. Se mahdollistaa oivaltamisen, oppimisen ja yhteisen energian suuntaamiseen siihen, mikä johtaa menestykseen. Organisaation kulttuuri rakentuu alitajuisista dynamiikoista, jotka leviävät työyhteisössä ja ohjaavat sen jäseniä. Konstellaation avulla näitä voidaan ymmärtää ja kehittää.

 

OCF-koulutuksen aikataulu ja sisältö

 

Koulutus koostuu 8 päivästä (5 tapaamiskertaa), joista puolet on lähipäiviä ja puolet etätapaamisia. Päivät alkavat klo 9 ja päättyvät klo 16. Etätapaamiset toteutetaan Zoomilla ja lähipäivät ovat Scandic Espoossa.

 

  1. Organisaatiokonstellaation perusteet ja yksilökonstellaatiotyöskentely coachauksessa ja työnohjauksessa, 2 päivää (etä) | 24.-25.6.

  2. Yksilökonstellaatiotyöskentelyn syventäminen coachauksessa ja työnohjauksessa sekä organisaation tilanteen kartoittaminen ja kehittämistoimenpiteiden tunnistaminen, 2 päivää (lähi) | 19.-20.8.

  3. Organisaatiokulttuurin kehittäminen: kasvun kulttuuri, psykologinen turvallisuus ja konstellaatiotyöskentely, 1 päivä (etä) | 23.9.

  4. Strategian kehittäminen, vaihtoehtojen tarkastelu ja organisaation dynamiikkojen kehittäminen ryhmäkonstellaatioilla, 2 päivää (lähi) | 28.-29.10.

  5. Yhteisöllinen konstellaatio, 1 päivää (etä) | 25.11.

 

Näiden lisäksi opiskelijat tekevät harjoitusohjauksia, joihin saavat valmiudet jo ensimmäisessä tapaamiskerrassa.

 

Kouluttaja

 

Kouluttaja TkT (työpsykologia) Jani Roman on kokenein konstellaatioiden ohjaaja Suomessa. Hän aloitti vuonna 2009 organisaatiokonstellaatioiden tutkimuksen ja on tutkinut sen sovellettavuutta useissa organisaatioissa kulttuurin kehittämiseen, fuusioissa yhteisen kulttuurin rakentamiseen, coachaus-prosesseissa, ongelmien diagnostisoinnissa ja johtamisen kehittämisessä. Jani on myös kokeneimpia yhteisen kulttuurin rakentajia fuusiossa Suomessa (esim. neljä S-ryhmän fuusiota, OP-Pohjolan fuusio) ja dialogisuuden uranuurtajia. Hän on pidetty kouluttaja, ja vuonna 2020 hänet valittiin parhaaksi ja toiseksi parhaaksi luennoitsijaksi Henry ry:n tilaisuuksissa (yli 200 tilaisuutta vuodessa). Jani on myös kokenut terapeutti ja hän tutkii perhekonstellaation vaikuttavuutta terapiana (alkoi 2022). Tähän tutkimukseen on osallistunut yli 200 ihmistä. Jani väitteli työpsykologiasta vuonna 2005 aiheesta dialogi organisaatiokulttuurin kehittämisen menetelmänä.

 

“Tekniikan tohtori Jani Roman on yksi Suomen tunnetuimmista ja kokeneimmista yrityskulttuurin asiantuntijoista.”

Mikko Haapanen, Arto Hiltunen, Tom von Weymarn (2022) Omistajien, hallituksen ja johdon osaaminen, yhteistyö ja vallankäyttö. Boardman Oy.

 

”Konstellaatiotekniikka auttaa saamaan nämä näkymättömät, monimutkaisilta ja vaikeasti tartuttavilta tuntuvat ongelmat ja vuorovaikutussuhteet näkyviksi. Kun näkymätön saadaan näkyväksi, sille voidaan tehdä jotain. Pelkästään sen näkeminen voi olla järisyttävä kokemus. Tämä on merkittävästi muuttanut sitä, miten voin auttaa asiakkaitani.”

Lari Karreinen

Ratkaisukeskeinen valmentaja ja fasilitaattori

Osana yhteistä ratkaisua Oy 

 

”Organisaatiokonstellaation ohjaajan koulutus antaa erinomaiset valmiudet systeemisen konstellaation käyttämiseen organisaatioiden ja työyhteisöjen kehittämisessä. Koulutus on täysipainoinen kokonaisuus, jonka erinomaista antia on Jani Romanin taito paitsi kouluttaa, myös luoda ryhmätyöskentelylle hedelmällinen ja kannustava ilmapiiri. Systeeminen konstellaatio on vaikuttava ja syvällinen menetelmä sekä työyhteisöjen kehittämiseen että yksilötyönohjaukseen.”

Malla Hintsala

henkilöstöjohtaja, Ihminen tavattavissa –mentor, työnohjaaja ja konstellaatio-ohjaaja. 

 

”Konstellaatio-ohjaajakoulutus oli mielenkiintoinen matka ihmisyyteen, ihmisyhteisöihin ja niiden piileviin voimiin. Työssäni kouluttajana, valmentajana ja kehittäjänä olen päässyt syventämään osaamistani diplomityön teemoista hyvin konkreettisella tavalla, mutta Janin koulutus vei ymmärrystäni ja menetelmäosaamistani syvyystasolla uusiin ulottuvuuksiin. Ohjaajana Jani on erittäin asiantunteva, lämmin ja läsnäoleva.”

Tiina Hultén

ReMindin perustaja ja yksi valmentajista

 

Koulutuksen hinta

 

Koulutuksen hinta on 2900 euroa + alv. Ilmoittauduttuasi saat vahvistuksen sähköpostiisi ja ennakkolaskun, joka on 500 euroa + alv. Loppumaksun voit maksaa yhdessä tai kahdessa erässä, tai sovittaessa useammassa erässä.

Ilmoittautuminen

 

Ilmoittaudu koulutukseen seuraavalla linkillä: 

https://awaren.newzenler.com/courses/organization-constellation-facilitator-2024

Peruutusehdot

 

  • viimeistään 90 päivää ennen ensimmäisen moduulin alkamispäivää: koko maksettu summa palautetaan (paitsi hallintokulut)

  • viimeistään 60 päivää ennen ensimmäisen moduulin alkamispäivää: 50 % summasta palautetaan (paitsi hallintokulut)

  • tämän jälkeen maksettuja kurssimaksuja ei palauteta, ellei kyseessä ole ylivoimainen este (lääkärintodistuksella vahvistettu tapaturma tai äkillinen sairaus)

  • hallintokulut ovat 100 euroa.

Lisätietoja

 

Jani Roman p. 0500 762 772. etunimi sukunimi at awaren.fi

DSC_0078.jpeg
bottom of page